Giờ làm việc: T2 - T7 : 08:00 - 18:00

Giỏ hàng

Điều khoản và điều kiện

Truy cập vào website

Bất cứ khách hàng nào cũng được tự do truy cập vào website mà không cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khác gặp bất kỳ vấn đề gì về việc truy cập vào website. Nếu khách hàng nào vi phạm các quy tắc nào trong Điều khoản sử dụng website thì chúng tôi buộc phải tiến hành tạm ngưng quyền truy cập của quý khách. Đồng thời các khoản phí bổ sung để truy cập và sử dụng internet do quý khách chi trả.

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ

Website và các thành phần cấu tạo trên website như thương hiệu, hình ảnh, nội dung bằng chữ, video… được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ. Tuyệt đối không cho phép đơn vị nào sao chép nội dung, hình ảnh trên website của chúng tôi bằng bất cứ hình thức nào. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sửa đổi hoặc phân phối nội dung của website. Tuy nhiên quý khách vẫn có thể tải xuống những nội dung được phép tải xuống phù hợp với điều khoản sử dụng này.

Trường hợp nếu chúng tôi cho phép quý khách chỉnh sửa hình ảnh trên website. Quý khách cần đảm bảo chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến của website. Tuyệt đối không được sử dụng website với các mục đích làm ảnh hưởng đến danh dự, danh tiếng hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ 3 nào theo quy định dưới đây.

Quyền của các bên thứ ba

Quý khách cần đảm bảo đã có sự cho phép và có các quyền cần thiết từ người có quyền liên quan nào đối với bất kỳ nội dung nào quý khách có thể muốn công bố thông qua website. Trong đó bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền bảo hộ về văn học, nghệ thuật hoặc quyền sở hữu công nghiệp và quyền công bố công khai. Điều này nhằm cho phép quý khách sử dụng các nội dung đó mà không cần bất kỳ trở ngại nào.

Nội dung người sử dụng

Tại website chúng tôi cung cấp không gian dành riêng cho nội dung của người sử dụng như hình ảnh, video,… Quý khách đã trao cho chúng tôi quyền được sao chép, hiển thị, sử dụng, sửa đổi, phân phối, tạo sản phẩm tái sinh, đưa vào các sản phẩm khác. Dựa trên cơ sở miễn phí bản quyền, không hủy ngang, không độc quyền trong thời hạn quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ hợp pháp như được quy định theo pháp luật Việt Nam hoặc của quốc gia khác.

Việc sử dụng được phép thực hiện cho mọi mục đích trao đổi trong nội bộ hoặc bên ngoài công ty, trao đổi thông tin về công ty hoặc thông tin tài chính, quảng cáo, cho mọi quan hệ công chúng…

Các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion hoặc đăng tải điện tử, IT, kỹ thuật số… đều thuộc sở hữu của bên thứ ba. Bởi vậy việc lưu hành và sử dụng nội dung người sử dụng thông các mang xã hội nói trên được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng của các bên thứ ba đó. Quý khách phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ khiến kiện nào của bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng nội dung phù hợp với các điều khoản sử dụng theo quy định của các trang mạng xã hội.

Những nội dung đều có thể được tham chiếu trong bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, những người không truy cập được website này vẫn có thể xem được nội dung. Việc sử dụng nội dung người sử dụng có thể đi kèm với các thông tin nặc danh, nếu quý khách cho phép, các thông tin cho phép tiết lộ danh tính của quý khách.

Nội dung người sử dụng mà quý khách công bố qua website được quý khách lựa chọn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lưu ý là nội dung người sử dụng không được trái với quy định của pháp luật. Ngoài ra, nếu quý khách truy cập nội dung người sử dụng do một người sử dụng tạo ra thì cần tuân thủ các quyền của người sử dụng đó. Quý khách không được sao chép hay phổ biến nội dung đó thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng trong khi người sử dụng đó không đồng ý.

Thông tin có trên website

Quy định chung

Quý khách cần lưu ý thông tin có trên website có thể còn nhiều thiếu xót hoặc chưa hoàn toàn chính xác từ các nguyên nhân khác nhau. Chúng tôi cam kết sẽ chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ những thông tin chưa chính xác. Đồng thời sẽ hoàn thiện các thông tin bị thiếu xót trên website trong thời gian cho phép.

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ có trên website này chúng tôi muốn giới thiệu chung đến quý khách về chủng loại của sản phẩm mà công ty phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu của khác hàng.

Tư vấn và các công cụ chẩn đoán

Những nội dung cung cấp trên website này có thể chỉ là những giả định để lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia mỹ phẩm. Thông tin đưa ra chỉ mang tính chất chỉ dẫn, nó sẽ không thay thế những chẩn đoán y tế hoặc tư vấn lâm sàng hoặc các phương pháp điều trị y tế.

Sửa đổi website và các điều khoản sử dụng

Bên chúng tôi có thể sửa đổi các nội dung và thông tin trên website cũng như điều khoản sử dụng này. Đặc biệt nhằm để tuân thủ các văn bản pháp luật hoặc quy định mới hoặc để cải thiện website. Những sửa đổi nói trên sẽ được thông báo đến quý khách thông qua website trước khi có hiệu lực theo điều khoản sử dụng này. Lưu ý là trừ khi việc sửa đổi yêu cầu phải được quý khách đồng ý rõ ràng thì mới được tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa quý khách đã chấp nhận điều khoản sử dụng mới.

Khước từ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì việc truy cập vào website và nội dung có thể tải xuống nhưng không thể đảm bảo rằng website luôn luôn sẵn sàng có thể truy cập được mọi lúc mọi nơi.  Đôi khi chúng tôi cần phải tạm nhưng việc truy cập toàn bộ hoặc một phần nào đó của website nhằm mục đích bảo trì kỹ thuật hoặc lý do khác.

Tất cả các mạng internet, mạng IT, mang viễn thông đôi khi cũng xảy ra lỗi và xảy ra tình trạng bị gián đoạn khiến quý khách không thể truy cập được. Bởi vậy chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến mạng internet hoặc mạng IT hoặc mạng viễn thông.

Luật điều chỉnh và tranh chấp

Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có vấn đề gì xin quý khác vui lòng liên hệ đến công ty để được giải đáp và giải quyết những yêu cầu của quý khách. Theo quy định hiện hành, mọi tranh chấp với người tiêu dùng đều được giải quyết theo quy định của Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010. Và các văn bản hướng dẫn thi hành tương ứng, được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm. Đồng thời các tranh chấp đó sẽ được đưa ra các tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử để giải quyết.

gia công mỹ phẩm